TILBAGE

Temamøde om alkohol

22. november 2012
Kom og få redskaber til at tale med patienterne om alkoholvaner.

Arrangementet er bl.a. relevant ift. yngre lægers uddannelse i sundhedsfremmerrollen.