TILBAGE

Nye KBU-læger skal anvende logbog.net

10. september 2015

Alle kliniske basislæger skal anvende den elektroniske logbog fra og med 2. halvår 2015.