TILBAGE

Referat fra Det Regionale Råds møde d. 3. juni 2013

29. juli 2013
Referatet fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 3. juni 2013 er nu tilgængeligt online.