TILBAGE

Møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 11. september 2012

27. august 2012
Dagsorden er nu tilgængelig online for det kommende møde i Det Regionale Råd.