TILBAGE

Møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 29. februar 2012

15. februar 2012
Dagsorden for det kommende møde i Det Regionale Råd er nu tilgængelig online.