TILBAGE

Referat fra Det Regionale Råds møde den 27. maj 2014

18. juni 2014
Referatet fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 27. maj 2014 er nu tilgængeligt online.