TILBAGE

Referat fra Det Regionale Råds møde d. 4. december 2013

16. januar 2014
Referatet fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 4. december 2013 er nu tilgængeligt online.