TILBAGE

3-timersmøderne 2013 i Ugeskriftet

11. februar 2015
På baggrund af 3-timersmødet 2013 - der handlede om læringsmulighederne ift. teams og patientforløb i den forløbsorienterede organisation - er der kommet en artikel i Ugeskriftet om resultaterne.