TILBAGE

Møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 4. marts 2014

27. februar 2014
Dagsorden for det kommende møde i Det Regionale Råd er nu tilgængelig online.