TILBAGE

Møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 1. marts 2013

20. februar 2013
Dagsorden for det kommende møde i Det Regionale Råd er nu tilgængelig online.