TILBAGE

Referat fra Det Regionale Råds møde d. 31. maj 2012

04. juli 2012
Referatet fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 31. maj 2012 er nu tilgængeligt online.