TILBAGE

Referat fra Det Regionale Råds møde d. 1. marts 2013

22. marts 2013
Referatet fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 1. marts 2013 er nu tilgængeligt online.