TILBAGE

Møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 3. juni 2013

27. maj 2013
Dagsorden for det kommende møde i Det Regionale Råd er nu tilgængelig online.