TILBAGE

Implementering af elektronisk logbog

26. november 2014
En række specialer er allerede kommet med i logbog.net, som er den landsdækkende nye elektroniske logbog til læger under uddannelse – og alle specialer forventes at være med medio 2015.