TILBAGE

Referat fra Det Regionale Råds møde d. 20. november 2012

19. december 2012
Referatet fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 20. november 2012 er nu tilgængeligt online.