Forskningsenheden Børn og Unge

Forskningsenheden Børn og Unge består af Børne og Ungeafdelingerne i Region Nordjylland. Vi udfører klinisk og epidemiologisk forskning i et tæt samarbejde med andre forskningsgrupper på hospitalerne og Aalborg Universitet, samt en lang række regionale, nationale og internationale samarbejdspartnere.

Forskningsenheden Børn og Unge

Forskningsenheden Børn og Unges vision er at generere viden gennem forskning af højeste internationale standard, som bidrager til forbedret sundhed for børn og unge i Danmark og i resten af verden.

Forskningsenheden Børn og Unge er drevet af værdier som; nysgerrighed, gæstfrihed, samarbejde og viden.

Vi ønsker at være et åbent inkluderende, diverst forskningsmiljø, som bygger på høj faglighed og til stadighed søger at udvikle forskningen gennem videns samarbejde med andre forskere/forskningsgrupper og andre eksterne partnere.

Vi udfører missionsdrevet forskning, der i hele forløbet er problemløsningsorienteret og med et konkret mål om, at bidrage til løsning af patientnære problemstillinger.

I enheden forsker vi inden for alle pædiatriens subspecialer. Aktuelt med særligt fokus på diabetes, infektion/immunologi/mikrobiom, inkontinens/nefrologi, onkologi, overvægt/metabolisme, neonatalogi og neuropædiatri. Vi anvender en bred vifte af kvantitative og kvalitative metoder, der tilsammen dækker den kompleksitet, som det enkelte forskningsfelt omfatter.

Vi har som mål at kunne tilbyde protokolleret, vidensskabende behandling af alle børn og unge på børne- og ungeafdelingerne i Region Nordjylland og sideløbende sikre forskningsbaseret prægraduat og postgraduat sundhedsfaglig uddannelse.

Hvis du vil vide mere om forskning på Børne- og Unge afdelingen er du velkommen til at komme forbi Forskningsenheden Børn og Unge eller kontakte os på mail soha@rn.dk for mere information.