Søg midler til innovationsprojekter

Har du et innovationsprojekt, som skal finansieres, så er tredje runde af BETA.HEALTH’s nationale platform måske en mulighed. Næste ansøgningsrunde starter d 15. november med deadline d 29. januar 2023.  

Med BETA.HEALTH får innovative klinikere et markant bedre mulighed for at omsætte deres forskningsresultater til konkrete nye sundhedsløsninger, der kan skabe værdi for patienter, personale og samfund. Formålet med BETA.HEALTH er at accelerere sundhedsinnovationer i det danske sundhedsvæsen ud til nye og bedre behandlinger til patienterne. Innovationsprojekterne kan både være nye produkter eller processor med fokus på forskning og udvikling, implementering eller skalering, der kan resultere i nye processor, nye produkter, industrisamarbejde eller start-up. Alle klinikere fra danske hospitaler, præ-hospitaler eller psykiatrien har mulighed for at ansøge.   

BETA.HEALTH er en innovationsplatform, med Novo Nordisk Fonden i ryggen, som vil uddele midler for op til 15 mio. kr. årligt til forskningsbaserede innovationsprojekter fra 2022 til 2027.
Der kan ansøges om bevillinger to gange årligt. Ved næste ansøgningsrunde kan man ansøge typerne: 

  • BETA 0.2 på 250.000 kr. 
  • BETA 0.5 på 500.000 kr.  

Kriterierne for at opnå den enkelte bevilling samt brug af midler fremgår af hjemmesiden www.betahealth.dk. Alle udvalgte projekter bliver en del af BETA.HEALTH’s acceleratorforløb, der varer 6-9 måneder, afhængig af hvilken bevilling man søger. I forløbet vil projektet vil blive modnet bl.a. ved at nedsætte barriere, identificere samarbejdspartner og mulighed for sparring. Her vil de udvalgte projekter få tildelt ekspertise og support under hele processen. 

Læs mere om BETA.HEALTH og det aktuelle opslag på https://betahealth.dk/apply/the-call

Du kan hente guideline til ansøgningen her: https://betahealth.dk/apply

Næste ansøgningsrunde starter d 15. november og ansøgningsrunde slutter den 29 januar

For nærmere oplysninger og drøftelse om jeres mulige ansøgning, kontakt Idéklinikken, enten Carina Østervig Andersen (caan@rn.dk) eller Monica Recabarren Alarcon (mona@rn.dk)

Opdateret