Succes med behandling af knogleskørhed

Region Nordjylland er Danmarksmestre, når det kommer til opsporing og behandling af knogleskørhed. Det kan måles på et rekordlavt antal brækkede hofter, og ny opgørelse understreger betydningen af optimal behandling og et godt samarbejde mellem hospital og praktiserende læger.
Peter Vestergaard
Nye tal viser, at Region Nordjylland har godt fat i opsporing og behandling af osteoporose.

Professor og overlæge ved Endokrinologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital, Peter Vestergaard er ikke i tvivl, når han betragter den støt faldende kurve, der viser antallet af nordjyske patienter, der har pådraget sig en fraktur i lårbenet – også kaldet et hoftebrud: Vi gør det (stadig!) rigtig godt i Nordjylland.

Siden år 2002, hvor grafen toppede med omkring 1.000 patienter årligt, har antallet af hoftebrud været jævnt faldende, og de nyeste tal fra 2022 viser, at vi nu er nede på 686 årlige tilfælde. 

De gode tal er først og fremmest et produkt af, at Nordjylland er den region, som er bedst til at opspore osteoporose – også kendt som knogleskørhed, mener Peter Vestergaard:

- Region Nordjylland er klart den region i landet, hvor flest ud af 1.000 borgere er i behandling for deres osteoporose. Det har givet pote i form af færre hoftebrud, siger han.

Og det er ikke kun godt for den enkelte patient. Hoftebrud koster nemlig samfundet dyrt i form af bekostelige operationer og ekstraordinære udgifter til bolig og pleje, både i folks hjem og på plejehjem og til rehabiliteringsforløb.

Godt samarbejde med praktiserende læger

Ifølge professoren skyldes de gode tal ikke kun, at Aalborg UH over årene har opbygget specialistviden inden for behandling af osteoporose. De nordjyske praktiserende læger har også stor del af æren:

- De er superdedikerede og dygtige til at henvise de rigtige patienter til avanceret udredning og behandling på hospitalet. Lægerne har et godt kendskab til deres patienter og er opmærksomme, hvis der fx er osteoporose i familien. Det betyder, at vi får patienterne ind i tide, så vi kan igangsætte forebyggende behandling. Og når vi afslutter patienterne herfra, sørger de praktiserende læger for at følge op og sikre, at patienterne fortsat får deres medicin, fortæller Peter Vestergaard.

Også på hospitalerne har man skærpet opmærksomheden på eventuel osteoporose hos fx patienter, som er endt på skadestuen på grund af et knoglebrud. 

- Vi er ved at indføre det, vi kalder Fracture Liaison Service i hele Region Nordjylland, hvor vi er særligt opmærksomme på patienter, som ville være relevante at skanne og eventuelt sætte i behandling for osteoporose, forklarer Peter Vestergaard. 

Han fortæller, at man i Nordjylland er meget optaget af, at sikre patienterne en optimal behandling, samtidig med, at de kun får den behandling, de har brug for:

- Målet med behandlingen er at løfte patienterne op, til de ikke længere har brug for knoglestyrkende behandling, og her har vi i dag nogle muligheder for ved hjælp af forskellige typer medicin at bygge knoglerne op til et niveau, hvor patienterne teknisk set ikke længere har osteoporose.

Få bivirkninger trods høj behandlingsrate

Netop opmærksomheden på at stoppe behandlingen i tide betyder også, at Nordjylland klarer sig godt, når man kigger på antallet af bivirkninger i form af atypiske brud – også selvom mange er i behandling. De atypiske brud er brud, hvor knoglerne i meget sjældne tilfælde brækker som følge af den ellers knoglestyrkende behandling. 

- Den knoglestyrkende behandling virker ved at hæmme aktiviteten af de knoglenedbrydende celler. På den måde nedsættes knogleomsætningen, og knogletabet standses, og der opbygges i stedet nyt knoglemineral, som reducerer risikoen for brud. Men behandles man for meget eller for længe, forøges risikoen for atypiske brud. Den balance ser vi ud til at have godt styr på i Nordjylland, forklarer Peter Vestergaard.

Antal patienter i behandling pr. 1000 indbyggere

Antal unikke patienter med hoftebrud

Opdateret