Forskerpris til uddannelseslæge

På Dansk Patologiselskabs Årsmøde i weekenden modtog uddannelseslæge Kristi Bøgh Anderson fra Patologiafdelingen Årets Forskningstræningspris 2024.
Kristi Bøgh Andersson

Prisen fik Kristi for et tværfagligt projekt, hvor hun sammen med obstetriske, billeddiagnostiske og patologiske teams arbejder på at undersøge moderkagen fra risikograviditeter.

- Vores fælles mål er at undersøge de faktorer, der påvirker moderkagens funktion, og udvikle forbedrede metoder til at vurdere dens tilstand under graviditeten, for at sikre optimale graviditetsforløb for flest muligt og tilbyde rettidig hjælp, når det er nødvendigt, siger Kristi Bøgh Anderson.

Projektet fokuserer på den stigende antal fedmerelaterede graviditetskomplikationer. Flere gravide har fedme og dermed oftere diabetes og højere risiko for præmatur fødsel. Samtidig er deres moderkage større, mere umoden og viser tegn på udfordringer med omstruktureringen af de moderens kar til moderkagen, som er afgørende for dens funktion og dermed fosterets udvikling.

- Mit projekt er blot en lille del af alt det omfattende arbejde, gruppen udfører. Jeg begyndte selv i gruppen som en del af det obstetriske team, men min interesse for patologi voksede igennem arbejdet, og jeg er nu i mit sidste år som hoveduddannelseslæge, og næste år bliver jeg speciallæge i patologisk anatomi og cytologi. Jeg skylder en stor tak til hele vores team for deres uvurderlige bidrag til projektet. Specielt vil jeg fremhæve overlæge i patologi, Astrid Petersen, og overlæge i gynækologi og obstetrik, Anne Nødgaard Weidema Sørensen, hvis ekspertise har været afgørende for projektet. En særlig tak går også til Marianne Sinding, Sidsel L. Rathcke, Ditte N. Hansen, Pauline Bogaard, David Peters og Jens B. Frøkjær for deres ihærdige indsats og dedikation. Det er tværfaglighed, der løfter os og hjælper os med at gøre vores bedste, med et fælles mål, hvor patienterne er i fokus, siger Kristi.

Forfatter: Kommunikationskonsulent Rasmus Hougaard, rrh@rn.dk

Opdateret