Forskningsprojekt skal belyse effekt af kønsmodificerende hormonbehandling

Et nyt tværgående forskningsprojekt skal skabe viden om helbredseffekter og risikofaktorer ved kønsmodificerende hormonbehandling hos transpersoner.
Michael Winterdahl
Michael Winterdahl er seniorforsker ved Center for Kønsidentitet i Aalborg.

Det er Centrene for Kønsidentitet ved universitetshospitalerne i Odense og Aalborg, der står bag forskningsprojektet, som Sundhedsstyrelsen netop har støttet med en bevilling på 1.75 mio. kr.

- Formålet med projektet er at forbedre forståelsen og behandlingen af transpersoner, inklusive nonbinære mennesker, der behandles med kønsmodificerende hormonbehandling, fortæller seniorforsker ved Center for Kønsidentitet i Aalborg (CfK), Michael Winterdahl, der skal lede projektets nordjyske del.

Kønsmodificerende hormonbehandling er en central og oftest livslang del af behandlingen af transpersoner. Behandlingen medfører markante ændringer i kroppens egen produktion af kønshormoner og medfører forandringer i kroppens udseende og visse funktioner.

- Kønsmodificerende behandling har til formål at øge livskvalitet og mindske kønsligt ubehag, men nogle personer oplever ikke den ønskede bedring i psykisk velbefindende, og der kan være risiko for bivirkninger, forklarer Michael Winterdahl.

I studiet planlægger forskerne at indsamle og analysere sundhedsdata fra personer før og efter påbegyndelsen af den kønsmodificerende behandling.

- Vi vil blandt andet måle ændringer i patienternes egen opfattelse af deres sundhed og foretage objektive helbredsundersøgelser, herunder af hjerte-lungefunktion, kropssammensætning og biomarkører for fysisk og mentalt helbred, inklusive stress og inflammation. Disse data vil blive anvendt til at analysere effekten af behandlingen på det mentale og fysiske helbred, siger Michael Winterdahl

I studiet vil forskerne også undersøge, om der kan være prædiktorer for positive ændringer i mentalt og fysisk helbred og risiko for bivirkninger ved maskuliniserende og feminiserende behandling – altså om det er muligt at forudsige, hvilke personer, der vil have størst glæde af behandlingen.

Forskningsgruppen består af eksperter fra de to deltagende centre med inddragelse af lokale, nationale og internationale samarbejdspartnere fra blandt andet European Network for the Investigation of Gender Incongruence (ENIGI) og National Institute of Mental Health, USA.

- Vi håber at studiet vil generere viden, der direkte kan anvendes til at forbedre rådgivningen og behandlingen af transpersoner samt bidrage til en bredere forståelse af kønsinkongruens og relaterede sundhedsspørgsmål på globalt plan, siger Michael Winterdahl.

De første resultater fra studiet ventes klar i 2025.

 

Udgivet af: 
Peter Friis Jeppesen, kommunikationskonsulent
Mail:pfj@rn.dk

Opdateret