Regionernes Medicin- og Behandlingspulje

Puljen for 2024 er nu åben og der er frist for ansøgninger til prækvalificering d. 30. april 2024.

Hovedformålet med Regionernes Medicin- og Behandlingspulje er at støtte virksomhedsuafhængige fællesregionale forskningsprojekter, der kan sikre et mere rationelt forbrug og der er til gavn for patienterne. Det kan fx være projekter som ikke altid her lægemiddelindustriens opmærksomhed og som har fokus på den mest effektive medicin, mere hensigtsmæssig dosis eller behandlingsforløb. Puljen kan, udover medicinområdet, også anvendes til studier, der undersøger andre teknologiers effekt på rationel anvendelse af udgifter til sygehusbehandling.

 

Puljen kan ansøges af regionernes sygehusansatte læger/forskere. Projektet skal have deltagelse fra mere end en region, og ansøgningens skal have ledelsens godkendelse fra hovedansøgers sygehuset/hospitals direktionen så vel som afdelingsledelsen.

 

Ansøgning til puljen foregår via den elektroniske ansøgningsportal efond ( Ansøgnings login - Fonden (efond.dk)). Projektansøgningen skal indgives på dansk eller engelsk.

 

Du kan læse mere om, hvordan du ansøger via linket her: regioner.dk/sundhed/medicin/regionernes-medicin-og-behandlingspulje/puljen-2024/

 

Opdateret