Dit ophold og besøg

Du kan som patient eller pårørende have brug for praktiske informationer, når du skal indlægges på eller besøge en pårørende på Sengeafsnit O2.

Mød forberedt op

Døgnrytme

Regler i afsnittet

Faciliteter på hospitalet

Personlig rådgivning

Når du kommer hjem