Barsel

Når du har født, bliver du afhængig af fødslens forløb tilbudt ophold på enten Barselsafsnit eller Afsnit for Familiebarsel. Er du flergangsfødende med et ukompliceret forløb, kommer du hjem umiddelbart efter fødslen. Her på siden finder du gode råd og viden om den første tid efter fødslen.

Her foregår det