Anæstesitilsyn, Syd

I anæstesiafdelingen møder du anæstesipersonale, som varetager bedøvelsen før, under og efter operationer. Forud for operationen planlægger anæstesilægen bedøvelsen ved samtale med dig eller gennemgang af din journal.

Ankomststander