Akut Modtageafsnit (AMA), Aalborg

Akut Modtageafsnit (AMA) modtager hele døgnet patienter med akut opstået sygdom fra Akutmodtagelsen (Skadestuen). AMA består af to afsnit, AMA1 og AMA2, og har plads til 33 patienter. Når du er indlagt i AMA, fortsætter vi en tæt observation og udredning, mens vi udarbejder en behandlingsplan for dig inden udskrivelse eller overførsel til et andet sengeafsnit, enten i Aalborg, Farsø, Hobro, Hjørring eller Thisted.

Indgangsparti