Om ambulatoriet

I Reumatologisk Ambulatorium undersøger, diagnosticerer og behandler vi patienter med ledsygdomme, bindevævssygdomme, vaskulitsygdomme, ryglidelser, visse muskelsygdomme og overbelastningsskader i bevægeapparatet.