Reumatologisk Afdeling

Reumatologisk Afdeling er en specialafdeling, der undersøger, diagnosticerer og behandler patienter med inflammatoriske ledsygdomme, bindevævssygdomme, vaskulitsygdomme, ryglidelser, udvalgte muskelsygdomme og overbelastningsskader i bevægeapparatet.