Undersøgelse af hørelse - for børn

Du skal have undersøgt din hørelse, så vi kan finde ud af, om du har nedsat hørelse.