Sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt om udvikling af AI-løsning til undersøgelse af patienter med høretab

Vi er i gang med at indsamle helbredsdata til brug i et nyt forskningsprojekt. Projektets mål er at udvikle en ny, digital undersøgelsesmetode til patienter med høretab.