Undersøgelse for aldersbetinget nethindesygdom

Undersøgelsens formål er at afdække, om du har en aldersbetinget nethindesygdom (AMD), som skal behandles. Nethindesygdom viser sig ofte som en sløring af det centrale syn, hvorimod det perifere syn ikke er påvirket.