Sengeafsnit for Rehabilitering (tidligere M3, Hobro)

Sengeafsnit for Rehabilitering er Region Nordjyllands eneste rehabiliteringsafsnit for patienter med funktionstab opstået under indlæggelse. Vi modtager patienter fra alle hospitalsafsnit i hele regionen til rehabilitering.

Gang