Undersøgelser og behandlinger

I Diagnostisk Center, Thisted undersøger vi patienter med uklare symptomer for at udrede deres sygdom.