Komplikationer ved indsættelse af pacemaker, ICD- eller BIV-ICD-enhed

Ifølge Sundhedsstyrelsens regler skal du have information om alle de komplikationer, der optræder med en hyppighed over 1 % eller er alvorlige.