Om ambulatoriet

Vi undersøger og behandler patienter med hjertemedicinske sygdomme, fx hjerterytmeforstyrrelser, hjerteklapsygdom og blodprop i hjertet. Patienterne er ikke indlagte, og de forlader ambulatoriet umiddelbart efter undersøgelsen eller behandlingen.

Ved den ambulante samtale vil du komme til at tale med sygeplejerske, læge og klinisk diætist.

Du er velkommen til at medbringe ægtefælle eller øvrige pårørende til samtalen. Den forventes at have en varighed på omkring 1½-2 timer.

Forud for samtalen modtager du sammen med indkaldelsen et medicinskema samt et kostregistreringsskema, som du bedes udfylde og medbringe ved samtalen.

Derudover bedes du få taget blodprøver, som skal tages fastende en uges tid forud for samtalen, således at der foreligger svar på disse på undersøgelsesdagen. Rekvisition er lagt ind i "blodprøvesystemet".