Intermediært Afsnit

I Intermediært Afsnit modtager vi voksne patienter, der har øget behov for observation og behandling, men som ikke er så kritisk syge, at de har behov for indlæggelse på Intensiv afdeling.