Højdosisbehandling med stamcellestøtte

Du skal nu igennem et forløb med højdosisbehandling med stamcellestøtte (også kaldet autolog stamcelletransplantation). Denne pjece er et supplement til den mundtlige information, du og din familie får om din behandling.