Hjemmemonitorering

I nogle tilfælde beder vi dig lave hjemmemonitorering. Hjemmemonitorering er en overvågning af barnets tilstand, som du udfører hjemme fra og deler elektronisk med os.
Du bliver grundigt instrueret i hjemmemonitorering, hvis det bliver aktuelt for dig. Hjemmemonitorering kan være nødvendigt af flere forskellige årsager.