Om Operationsafsnit Nord

Operationsafsnittet hører ledelsesmæssigt og administrativt til Urologisk afdeling, og plejestaben består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere.

På operationsafsnittet foretages urologiske og gynækologiske indgreb, ca. 5.000 pr. år, og til hvert speciale er der knyttet en specialeansvarlig sygeplejerske.

Operationerne er fordelt på 7 operationsstuer samt en akut sectio operationsstue.

Dagligt fungerer afsnittet med:
 • 2 Gynækologiske operationsstuer
 • 1 Gynækologisk undersøgelsesstue
 • 2 Urologisk operationsstue
 • 1 Undersøgelsesstue
 • 1 Gynækologisk/Urologisk operationsstue
Bemandingen er 2,5 operationssygeplejersker/ sygehjælper / sosa til hver operationsstue og undersøgelsesstue.

Vi arbejder med udvikling af et standardprogram for vore ydelser til patienterne.

 • Operationssygepleje
 • Hygiejne
 • Lejring
Vi har en tværfaglig hygiejnegruppe, samt en tværfaglig gruppe til præoperativ klargøring af patienterne inden operation.

Vi har superbrugere på flg.

 • laparoskopisk udstyr
 • sutur
 • Vips
Vi vægter arbejdsmiljøet meget højt, både det fysiske og det psykiske. Vores motto er : Operationsafsnittet er en arbejdsplads med høj grad af trivsel, som vedligeholdes og fremmes af både medarbejdere og ledere.