Udtagning af sædceller fra bitestikel eller testikel

Nogle mænd har ingen sædceller i sædprøven. Hos nogle skyldes det et stop i bitestiklen eller i sæd-strengen. Andre danner bare ekstremt få sædceller. I disse tilfælde kan der laves mikroinsemination og ægtransplantation med sædceller, som er udhentet fra bitestikel eller testikel.