Tag stilling til, om du vil have undersøgt dit foster for kromosomafvigelser med NIPT

Hvis risikoen for Downs syndrom hos et foster er større end 1:300, er der mulighed for supplerende undersøgelser med henblik på at vurdere, om fosteret har Downs syndrom. Fostret kan undersøges med følgende undersøgelser: