Om Center for Tarmsvigt

Aalborg Universitetshospital har i forbindelse med oprettelse af Center for Ernæring og Tarmsvigt (www.aalborguh.rn.dk/cet) varetaget behandlingen af patienter med korttarmssyndrom i hjemmeparenteral ernæring som en højt specialiseret funktion. Denne funktion er nu udbygget med et Center for Tarmsvigt (CTS), som er et multidiciplinært samarbejde/team mellem CET og Speciale for Mave- og Tarmkirurgi og andre aktører.


Formålet med oprettelsen af CTS er at;

  • Opnå en hurtig og relevant visitation af patienter med tarmsvigt (type 2) til et højt specialiseret multidiciplinært center med medicinsk og kirurgisk ekspertise
  • Patienterne gennemgår et standardiseret og systematisk behandlingsforløb, hvad angår såvel diagnose, behandling, opfølgning og monitorering

Tarmsvigt kan defineres som behov for tilførsel af parenteral væske/ernæring for at opretholde en god helbredstilstand, og kan inddeles i tre typer;

  • Type 1: Kortvarig, selvlimiterende og ofte perioperativ. Ses specielt på abdominalkirurgiske afdelinger. Nogle behandles også kortvarigt på intensiv afdeling
  • Type 2: Metabolisk ustabile patienter, som kræver parenteral ernæring/væske over længere tid (> 2 uger). Ofte associeret med sepsis, kompliceret abdomen med fistel og multiorganpåvirkning. Kræver ofte længerevarende ophold på intensiv afdeling
  • Type 3: Kronisk tilstand som kræver længerevarende parenteral ernæring

De patienter, der henvises til CTS er oftest type 2 (se indikatorer for henvisning).

Type 3 henvises direkte til CET.