Henvisning - visitation af korttarmspatienter til Center for Tarmsvigt (CTS)

Center for Tarmsvigt er en højtspecialiseret enhed, hvor patienter med akut svær tarmsvigt kan henvises tidligt i forløbet og håndteres af kirurgerne og medicinerne i fællesskab.
Aalborg Universitetshospital har i forbindelse med oprettelse af Center for Ernæring og Tarmsvigt (CET) fået tildelt behandling af korttarmspatienter, herunder patienter i hjemmeparenteral ernæring, som en højtspecialiseret funktion.

Patienter fra Region Nordjylland og øvrige regioner kan henvises til Center for Tarmsvigt. Aldersmæssigt skal patienterne være ældre end 14 år.

Kriterier for henvisning af patienter med akut tarmsvigt til CTS er følgende:

 • Persisterende ukontrollerbar intraabdominal sepsis
 • Komplicerede enterokutane fistler
 • Genetablering af tarmkontinuitet
 • Komplicerede ventralhernier på korttarmspatienter
 • Ekstensiv tarmresektion
 • Total enterektomi
 • Persisterende metabole komplikationer på baggrund af high output stomi eller fistel
 • Besvær med at håndtere eller anlægge centra veneadgang
 • Hvis der skal iværksættes parenteral ernæring til patienter med en grundlæggende malign sygdom
 • Svær dysmotilitet medførende funktionel korttarmssyndrom
 • Leverpåvirkning med mistanke om, at denne er udløst af parenteral ernæring

Visitation af patienter til CTS er centraliseret, således at en af de to kirurger tilknyttet CTS-teamet (overlæge Sarunas Dikinis og overlæge Henrik Kold-Petersen, Speciale for Mave- og Tarmkirurgi) primært søges kontaktet via henvendelse til Informationen, Aalborg Universitetshospital på tlf.nr. 97 66 00 00.
Ved forfald eller hvis henvendelse sker efter dagtid kontaktes alternativt vagthavende overlæge Speciale for Mave- og Tarmkirurgi.Ved henvendelse skal følgende oplysninger sikres: Rekvirentens navn, tlf.nr./kode, afdeling og hospital. Om muligt faxes kort resume af sygehistorien til visitationen 97 66 12 23.

 • Rekvirenten meddeles den samme dag (normalt inden for dagtid), hvornår patienten kan modtages og hvor. Der skal sikres aftaler med Intensiv Afdeling, hvis overflytning sker mellem to intensive afdelinger og patienten skal i så tilfælde have stamafdeling i Sengeafsnit for Mave-og Tarmkirurgi A2.
 • Sker henvendelse i vagttiden, skal der konfereres med overlægevagten. Det er yderst sjældent, der er behov for akut overflytning, sædvanligvis kan en sådan planlægges til følgende hverdag. CTS-teamet skal altid orienteres om overflytning.
 • I tilfælde af kronisk tarmsvigt kan Center for Ernæring og Tarmsvigt (CET) kontaktes, se https://aalborguh.rn.dk/cet