Vejledning, øvelser og træning hos Fysio- og Ergoterapien, Farsø

Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Farsø (Afsnit F) varetager undersøgelse, behandling og genoptræning af indlagte og ambulante patienter.