Om afsnittet

Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Farsø (Afsnit F) varetager undersøgelse, behandling og genoptræning af indlagte og ambulante patienter i tæt samarbejde med de øvrige afdelinger på Aalborg Universitetshospital.