Arbejdsskema til blodsukkermåling med iPro2

Du skal medbringe dette ark, når du møder til afmontering af monitoren. Følg i øvrigt den udleverede vejledning.