Forældreundervisning om astmatisk bronkitis

Forældreundervisning om astmatisk bronkitis er for jer, der har et barn i alderen 0-5 år, der har astma eller astmatisk bronkitis.Hvis I har nære relationer, som ofte passer jeres barn, er de også velkomne til undervisningen.

Undervisningen foregår formiddag eller eftermiddag,

Undervisningen varer cirka 2½ time og indeholder følgende emner:

  • Lungernes funktion
  • Hvad er astmatisk bronkitis?
  • Tegn på astmatisk bronkitis
  • Dagbogsregistrering
  • Medicinens virkning/bivirkning - hvordan tages medicinen korrekt?
  • Hvad er irritanter?
  • Gode råd, blandt andet om forebyggelse og indemiljø.

I løbet af undervisningen er der en pause, hvor I som forældre har mulighed for at drøfte jeres erfaringer med hinanden, og hvor I har mulighed for at stille specifikke spørgsmål omkring jeres eget barn.

Det er vigtigt, at I som forældre til et barn med astmatisk bronkitis, har viden om sygdommen og behandlingen.

På kurset bliver I GODE til at observere jeres barn.

I kan være medvirkede til at undgå/forebygge forværring i barnets astmatisk bronkitis, og dermed måske undgå en indlæggelse.