Anlæggelse af gastrostomisonde

Du skal have anlagt en mave-sonde, som sikrer, at du får den ernæring og medicin, som du har behov for. Sonden kaldes en gastrostomi-sonde.