Blodbank, Nykøbing Mors

I Blodbanken Nykøbing tapper vi blod og blodkomponenter til alle regionens hospitalsafsnit. Vi vurderer nye bloddonorers tappeegnethed og er ét af de regionale tappesteder.

Indgang

Kortudsnit