Særlige funktioner

Akutmodtagelse og Medicinsk Afdeling, Thisted er inddelt i funktionerne Modtageafsnit og Skadestue.