Mindre ilt kan forbedre behandlingen af COVID-19-patienter i intensivbehandling

Et nyt studie offentliggjort i JAMA (Journal of the American Medical Association) viser, at et lavere iltindhold i blodet har en gavnlig effekt hos kritisk syge COVID-19 patienter indlagt på intensivafdeling med akut lungesvigt.

Bodil Steen Rasmussen, COVID-studie

 

Undersøgelsen, der har fået titlen Handling Oxygenation Targets in COVID-19 (HOT-COVID), er et internationalt studie med ledende overlæge ved Anæstesi og Intensivafdelingen og professor ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet, Bodil Steen Rasmussen i spidsen. 

Studiet er gennemført med deltagelse fra partnere i flere lande, herunder Danmark, Norge og Schweiz, og resultaterne kan ifølge Bodil Steen Rasmussen få betydelige implikationer for iltbehandlingen af kritisk syge COVID-19-patienter:

- Under COVID-19-pandemien var der stor usikkerhed om de optimale iltniveauer for patienter indlagt til intensivbehandling. WHO og internationale guidelines anbefalede fra starten af pandemien en iltmætning (Spo2) mellem 92% og 96% trods manglende viden, men også for at udnytte de begrænsede iltressourcer flere steder i verden optimalt, fortæller hun og fortsætter:

- Vores studie er det første på området og bekræfter, at iltmætningen kan holdes på det lave niveau. Vi har vist, at et ilttryk på 8 kPa svarende til en iltmætning på 92-93% reducerer antallet af dage med behov for respirator- eller anden livsunderstøttende behandling sammenlignet med et ilttryk på 12 kPa svarende til en iltmætning på 96%.

Konkret viser studiet, at det lavere mål for iltmætning giver 5,8 dage færre med behov for respiratorbehandling, dialyse eller kredsløbsstøtte i en 90 dages opfølgning af patienter. Dødelighed og varighed af hospitalsindlæggelse peger i samme retning, og der er ingen forskel i bivirkninger i form af iltmangel til vitale organer.

Underbygger justering af retningslinjer

HOT-COVID-studiet er udført på 726 patienter på 11 intensivafdelinger i flere europæiske lande, og er det største af sin slags. Derfor er forskerne heller ikke i tvivl om, at resultaterne taler deres klare sprog og underbygger en justering af retningslinjerne i forhold til iltniveauerne for fremtidige intensiv-indlagte COVID-19-patienter:

- Undersøgelsen viser, at en målrettet iltningstilgang kan være afgørende for at forbedre udfaldet for COVID-19-patienter i intensivbehandling. Dette kan hjælpe med at optimere behovet for respiratorbehandling og intensivsenge og sikrer en optimal udnyttelse af ilt ressourcer verden over, siger Bodil Steen Rasmussen.

Studiets resultater blev i marts præsenteret på en international konference for intensivmedicin i Bruxelles (43rd International Symposium on Intensive Care & Emergency Medicine(ISICEM)) ved et inviteret foredrag af ph.d.-studerende Frederik Mølgaard Nielsen, der forsvarer sin afhandling om emnet den 6. juni.

Artiklen Lower vs Higher Oxygenation Target and Days Alive Without Life Support in COVID-19: The HOT-COVID Randomized Clinical Trial | Coronavirus (COVID-19) er publiceret i det amerikanske tidsskrift JAMA  (Journal of American Medicine Association), 19. Marts 2024. Studiet er støttet med bevilling fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

 

Opdateret